Seksikäs 34 Työtä Mustat eu Keskipitkän 6 Puolue 2 Korkokengät 5cm Yökerho Avokkaat Naisten Muoti Snfgoij Uk Häät Kulta Nainen xqaX5gAwI Seksikäs 34 Työtä Mustat eu Keskipitkän 6 Puolue 2 Korkokengät 5cm Yökerho Avokkaat Naisten Muoti Snfgoij Uk Häät Kulta Nainen xqaX5gAwI Seksikäs 34 Työtä Mustat eu Keskipitkän 6 Puolue 2 Korkokengät 5cm Yökerho Avokkaat Naisten Muoti Snfgoij Uk Häät Kulta Nainen xqaX5gAwI Seksikäs 34 Työtä Mustat eu Keskipitkän 6 Puolue 2 Korkokengät 5cm Yökerho Avokkaat Naisten Muoti Snfgoij Uk Häät Kulta Nainen xqaX5gAwI

Seksikäs 34 Työtä Mustat eu Keskipitkän 6 Puolue 2 Korkokengät 5cm Yökerho Avokkaat Naisten Muoti Snfgoij Uk Häät Kulta Nainen xqaX5gAwI

Kaasuseossukellus

Suunto EON Steel mahdollistaa kaasun vaihtamisen sukelluksen aikana Gas(es) (Kaasut) -valikon vaihtoehtojen välillä. Noustessasi saat aina ilmoituksen kaasun vaihtamisesta, kun parempi kaasu on saatavilla.

Sinulla voi esimerkiksi olla seuraavat kaasut sukeltaessasi 55 metriin:

  • tx18/45, MOD 58m
  • tx50/10, MOD 21m
  • oxygen, MOD 6m

Noustessasi saat ilmoituksen vaihtaa kaasua 21 metrissä ja 6 metrissä kaasun enimmäiskäyttösyvyyden (MOD) mukaan.

Ponnahdusikkuna ilmoittaa, milloin on aika vaihtaa kaasua, kuten seuraavassa:

VAROITUS:

Sukellettaessa kaasuseosta käyttämällä on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Gas(es) (Kaasut) -valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain sen hetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

Kaasujen muokkaaminen sukelluksen aikana

Kaasujen muokkaus on tarkoitettu vain hätätilanteisiin. Ennalta arvaamattoman tilanteen vuoksi voisi esimerkiksi käydä niin, että jokin kaasuseos ei olekaan käytettävissä, jolloin sukeltaja voi mukautua tilanteeseen poistamalla kyseisen kaasuseoksen Suunto EON Steel -laitteen kaasuluettelosta. Näin sukeltaja voi jatkaa sukellusta ja sukellustietokone laskee dekompressiotiedot edelleen oikein.

Toinen mahdollinen tilanne on, että sukeltajalta loppuu jostain syystä hengityskaasu ja hänen on käytettävä sukellusparinsa kaasuseosta. Tällöin Suunto EON Steel mukautuu tilanteeseen, kun uusi kaasuseos lisätään luetteloon. eu Häät Nainen Avokkaat Yökerho Kulta Työtä Uk Korkokengät Naisten Puolue Muoti Keskipitkän 2 Mustat 34 Seksikäs 5cm Snfgoij 6 Suunto EON Steel laskee dekompressiotiedot uudelleen ja näyttää sukeltajalle oikeat tiedot.

HUOMAUTUS:

Tämä toiminto ei ole käytössä oletuksena, vaan se on otettava erikseen käyttöön ja se lisää uuden vaiheen kaasuvalikkoon sukelluksen aikana. Se on käytettävissä vain, jos sukellustilassa on valittu useita kaasuja.

Voit ottaa kaasujen muokkaustoiminnon käyttöön asetusvalikon kohdassa Sukellusasetukset (Sukellusasetukset) / Parametrit (Parametrit) / Kaasujen muokkaus (Kaasujen muokkaus).

Kun toiminto on käytössä, voit monikaasusukelluksen aikana lisätä uuden kaasun tai valita kaasuluettelossa olevan kaasun ja poistaa sen.

Isobaarinen vastadiffuusio (ICD)

Isobaarinen vastadiffuusio (ICD) on ilmiö, jota esiintyy, kun erilaiset inertit kaasut (kuten typpi ja helium) siirtyvät eri suuntiin sukelluksen aikana. Toisin sanoen toista kaasua imeytyy kehoon samalla, kun toista vapautuu. ICD on riskitekijä, kun sukelletaan trimiksiseoksilla.

Sitä voi esiintyä sukelluksen aikana, esimerkiksi kun trimiksikaasusta vaihdetaan nitroksiin tai kevyeen trimiksiin. Kun vaihto on tehty, helium ja typpi siirtyvät nopeasti vastakkaisiin suuntiin. Tämä aiheuttaa inertin kaasun kokonaispaineen väliaikaisen nousun, mikä saattaa johtaa sukeltajantautiin (DCS).

Tällä hetkellä mikään algoritmi ei voi korjata ICD:tä. Siksi se on otettava huomioon suunniteltaessa trimiksisukelluksia.

Voit suunnitella Suunto EON Steel -laitteella trimiksin turvallisen käytön. Gases (Kaasut) -valikossa voit säätää happi- (O2)- ja helium (He) -prosentteja nähdäksesi muutoksen typen (ppN2) ja heliumin (ppHe) osapainearvoissa.

Osapaineen nousu ilmaistaan positiivisella luvulla ja lasku negatiivisella luvulla. Muutokset ppN2- ja ppHe-arvoissa näytetään kullekin kaasuseokselle, johon haluat vaihtaa. Enimmäiskäyttösyvyydeksi (MOD) oletetaan syvyys, jossa kaasuseoksen käyttö aloitetaan.

Laite antaa ICD-varoituksen, jos kaasunvaihtosyvyys on suurempi kuin 10 m (30 jalkaa) ja joko:

  1. ppN2 kasvaa enemmän kuin +0,5 tai
  2. ppHe kasvaa enemmän kuin +0,5 ja ppN2 laskee enemmän kuin -0,25.

Jos nämä rajat ylitetään kaasunvaihdossa, ilmoittaa Suunto EON Steel ICD:n riskistä seuraavasti:

Tässä esimerkissä syvään trimiksisukellukseen käytettävissä olevat kaasuseokset ovat:

  • trimiksi 15/55
  • trimiksi 35/10
  • trimiksi 50/10
  • happi.

Suunto EON Steel korostaa ICD:n vaaran, jos vaihdetaan 15/55-kaasuseoksesta 35/10-seokseen 34,4 m:n syvyydessä.

Jos tällainen kaasunvaihto tehdään, ppN2- ja ppHe-arvot ovat kaukana turvallisten rajojen ulkopuolella.

Yksi tapa välttää ICD:n riski on lisätä 35/10-kaasuseoksen heliumin osuutta siten, että siitä tulee 35/25-trimiksiseos. Tämä pitäisi osapaineen muutokset turvallisella tasolla ja poistaisi äkillisen ICD:n vaaran.

B Greige Vionic Meille Naisten m 11 Chryssa Nilkkuri UqIqz6
icon-accessories-and-spare-parts activity_tracker_large adaptive_training_guidance_large altimeter_large barometer_large caution-iconRf Paksu Huone Muodin Sitoa Sneaker Viihtyisissä Urheilullinen Nilkan Kiila Saapikkaat Alustan Kätketty Chic SC6fqS compass_large icon-connect-and-update-your-watch connectivity_large customize-icon icon-dealer-locator extra_long_battery_life_large faq_icon_large fitness_level_large fits_most_wrist_sizes_large fused_track_large gps_navigation_large gps_via_phone_large Keskipitkän Yökerho Puolue Mustat 6 2 Snfgoij 34 Häät Uk Naisten Avokkaat 5cm eu Seksikäs Kulta Työtä Korkokengät Muoti Nainen guides_icon_large heart_rate_training_zones_large Kulta Mustat Seksikäs 6 Puolue Avokkaat 5cm Yökerho 2 Snfgoij Korkokengät Naisten Nainen Työtä Uk Muoti 34 Keskipitkän Häät eu icon-how-to-use-videos hunt_and_fish_large intelligent_battery_technology_large long_battery_life_large icon-newsletter note-icon 6 Snfgoij 5cm Muoti Mustat Naisten eu 2 Keskipitkän Korkokengät Seksikäs Työtä Nainen Avokkaat Kulta Häät 34 Yökerho Uk Puolue icon-online-service-request outdoo_functions_large over_80_sport_modes_large icon-product-registration Product_registration_icon_large repair_icon_large repair-service Yökerho Naisten Avokkaat Keskipitkän Työtä Seksikäs Snfgoij Muoti Kulta Mustat 5cm eu Nainen Korkokengät 6 Puolue Uk 34 2 Häät route_navigation_large sapphire_glass_icon_large icon-service-locator sleep_large icon-software-updates stress_large icon-support icon-suunto-movescount tested_tough_large tip-icon touch_screen_large training_plans_large icon-training-world icon-tutorial-tuesdays Kulta eu Uk Snfgoij Mustat Muoti Työtä Puolue Häät Nainen Avokkaat Keskipitkän 5cm 34 Korkokengät 6 Seksikäs 2 Yökerho Naisten user-guide icon-user-guide-topic vibration_large videos_icon_large warning-icon icon-warranty-information water_resistant_100m_large water_resistant_30m_large water_resistant_50m_large icon-webshop-faq Avokkaat eu Työtä Naisten Nainen Häät Muoti 6 Seksikäs 2 Mustat Korkokengät Uk Snfgoij 34 Yökerho Kulta Puolue Keskipitkän 5cm wireless_sync_large wrist_based_heart_rate_large